COVID 19 ограничения и възможности за пътуване

Актуална информациякъм 29.03.2021г.:

ПЪТУВАНЕ КЪМ ГЕРМАНИЯ от 30.03.2021г.:
Припомняме, че считано от 21.03.2021 г. Германия постави България в като „област с висока честота“ в  „Списъка на рисковите области“ на института „Робърт Кох“.  Пълният списък се актуализира регулярно и е на следната електронна страница: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
При влизане на цялата територия на Федерална Ребулика Германия от рисков регион /в т.ч. България/ е задължително да се изпълни следното:
*задължително представяне на отрицателен PCR тест при пристигане, направен в рамките на 48 часа преди влизането в Германия за всички лица над 6-годишна възраст. Негативен тест за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2или медицинско свидетелство следва да се представи на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски или френски език. За транзитни пътници или такива с престой по-малък от 72 часа в Германия, отрицателен PCR-тест не се изисква
*Задължително е също: Всички влизащи в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина при спазване на разпоредбите на съответната федерална провинция
*Задължителна е и регистрацията на влизащите на територията й граждани, които са пребивавали в последните 10 дни преди пътуването в рисков регион (България влиза в този списък). Регистрацията се извършва на следния уеб адрес: http://www.einreiseanmeldung.de/ , а пътниците ще трябва да носят копие при влизане в страната.
Транзитните пътници и такива с престой до 24 часа в Германия,  не са длъжни да представят PCR тест, но трябва да вземат предвид правилата на страната на крайното пристигане по отношение на изискванията за PCR тест, възрастови ограничения и указания за време.
От 30 март 2021 нататък представянето на отрицателен PCR-тест, направен до 48 часа преди полета, ще е задължително за всички пътници, пристигащи в Германия със самолет, без значение дали пристигат от страна с висок риск от инфекция или не!
За повече информация, може да следите на следния линк на Министрество на Външните работи България: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/germany
********************************************************************************************************
Нови условия за влизане на територията на Чешката република за пристигащите от България, считано от 29.03.2021 г.:

Пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят електронен Формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form). Електронният формуляр може да бъде открит на следния интернет-адрес: https://plf.uzis.cz/.
Както и да представят при пристигането си в Чешката република PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането, отпада възможността за представяне на антигенен тест.
В допълнение, до 5 дни след пристигането си в Чешката република, те следва да направят отново PCR тест и да го представят на местната хигиенно-епидемична служба, като до тогава те са длъжни да се самоизолират. 10 дни след пристигането си те са длъжни, също така, да носят хирургична или предпазна маска стандарт FFP2.

Остава валидно правилото, че пътуванията до Чешката република са възможни само в случаи на извънредна необходимост и при наличие на съществена причина. Детайлна информация за условията за влизане в Чешката република може да бъде открита на следния интернет адрес:
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 
********************************************************************************************************
ПЪТУВАНЕ КЪМ И ПРЕЗ ДАНИЯ: Продължават ограниченията за влизане в Дания от 27 март 2021г. до 20 април 2021г.:
  • Считано от 27 март 2021 се удължавт ограниченията за пътуване до Дания до 20 април 2021 г. Остават в сила валидните и до момента изисквания, като пътуването без основателна причина не се препоръчва:
  • Задължителен отрицателен PCR-тест при влизане в страната
  • Задължителна 10 дневна карантина за всички граждани, които влизат на територията на страната. Задължителната карантина може да бъде прекратена ако лицето представи негативен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от четвъртия ден след влизането му в Дания.
  • Всички пристигащи в Дания със самолет, ще трябва да си направят безплатен антигенен тест преди да напуснат летището. Всички граждани, независимо от резултата на теста, ще трябва да се самоизолират за период от 10 дни.  Ако резултатът от антигенния тест е положителен, на съответното лице ще бъде направен PCR тест, за да се уточни от кой щам на COVID-19 лицето е заразено, след което ще му бъде осигурен транспорт до неговия дом.
*******************************************************************************************************************************************
ПЪТУВАНЕ КЪМ ПОЛША: На територията на цялата страна са въведени нови мерки и ограничения в периода от 20 март 2021 г. до 09.04.2021 г. 

На този етап новите мерки не предвиждат изменения в режима за пътуване до страната в условията на COVID-19 пандемия. Българските граждани, пътуващи от Република България до Полша, могат да влязат в страната, като, за да не бъдат поставени под карантина, следва да разполагат с отрицателен резултат от тест за COVID-19, направен до 48 часа преди влизане на територията на Полша (преведен на английски или на полски). Допълнителна информация относно ограничителните мерки при пътуване и изключенията за поставяне под 10-дневна карантина може да бъде намерена на следния уеб адрес:
https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
Повече за въведените мерки в страната: https://mfa.bg/bg/situationcenter/28917
*************************************************************************************************************************
 

Избрано от блога